De bloggers


HealthCares wil een onafhankelijk podium/platform bieden voor bloggers uit en over de gezondheidszorg. De bloggers die op dit moment bij ons publiceren vindt u in het menu aan de linker zijde.

In de eerste instantie was het de bedoeling om de bloggers die voorheen bij artsennet publiceerden een nieuw platform te bieden, maar omdat wij zelf ook “zorgprofessionals” zijn en weten dat er ook vele interessante verhalen zijn van patiënten, bestuurders en politici met betrekking tot de zorg, willen wij hen ook de gelegenheid bieden om bij ons hun verhalen te vertellen. Plaatsing op HealthCares betekent niet dat wij de mening van de auteur delen; wij bieden slechts het platform om blogs te kunnen publiceren.

Voor diegenen die voorheen op artsennet publiceerden hebben wij besloten dat zij hun sporen hebben verdiend en dat zij zonder verdere argumentatie of auditie welkom zijn. De eerdere blogs van deze personen worden (indien mogelijk) van artsennet overgenomen op HealthCares.nl

Voor iedereen die bij ons wil gaan bloggen en niet bij de voormalige artsennet-bloggers behoort, vragen wij om een toelichting van de blogger met betrekking tot de te verwachten inhoud en een proefblog.

De bloggers op onze site bloggen op persoonlijke titel en de gepubliceerde teksten blijven eigendom van de blogger.

Wij verwachten van de bloggers dat zij schrijven over zorg en zorggerelateerde onderwerpen, er geen persoonlijke vete’s worden uitgevochten of kruistochten worden gevoerd en dat er geen “naming and shaming” wordt bedreven. Wij behouden ons het recht voor om blogs die niet voldoen aan de genoemde inhoud,  tegen de geldende normen en waarden ingaan of die neerkomen op een reclame-uiting te weigeren.

De blogtekst dient kort en bondig te zijn (maximaal 700 woorden) en wordt na aanlevering gecorrigeerd op stijl- en spelfouten en aangepast aan de lay-out van HealthCares.nl. Wanneer inhoudelijke aanpassingen op de tekst nodig zijn, zal dit alleen in overleg met de auteur gebeuren.

Wilt u bij ons bloggen, dan kunt u contact opnemen via info@HealthCares.nl o.v.v. nieuwe blogger.
Wij ontvangen dan graag van u:

  • Een recente foto
  • Een biografie waarin aandacht voor uw huidige functieomschrijving en uw relevante achtergrond
  • Een toelichting op de te verwachtten inhoud van uw blogs
  • Een voorbeeld van een door u geschreven blogtekst